Een taxatie is een objectieve waardebepaling van onroerend goed. Voor zowel koper als verkoper een belangrijk instrument, maar ook voor tal van financiële instanties. Wij weten uw huis of appartement op waarde te schatten.

Waarom taxeren?

Taxeren kan om vele redenen. Bijvoorbeeld bij aan- of verkoop, een hypotheekaanvraag of andere vormen van kredietverstrekking, (fiscale) minnelijke waardering, scheidingen of nalatenschappen.  Ook uw verzekeraar en de belastingdienst werken met onze taxaties.

Altijd geaccepteerd

Wij staan als gecertificeerd taxateur geregistreerd bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Daarnaast zijn we lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en aangesloten bij diverse gevalideerde instanties zoals het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) en Taxateurs Unie. U ontvangt van ons altijd een officieel taxatierapport dat gemaakt is voor het beoogde doel en wordt geaccepteerd door de partijen waarmee u werkt.

Wanneer mogen wij wel en niet?

Om in aanmerking te komen voor een hypothecaire geldlening vraagt een financiële instelling een taxatierapport. Zijn wij ook uw verkopend- of aankopend makelaar dan mogen wij de woning niet taxeren en verwijzen wij u door naar een collega. Koopt u een woning via een collega-makelaar? Dan helpen wij u graag bij de taxatie!

Taxatie aanvragen